A kompetencia alapú oktatás megvalósítása a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban

Iskolánkban az alábbi kulcskompetencia területeken történik fejlesztés:

Kompetenciaterület Osztály/csoport Létszám Tanár
Matematika 9.f 31 fő Kopper Bence
Szövegértés - szövegalkotás 9.b 23 fő Soósné Velencei Ildikó
Idegen nyelvi (angol) 9.a
9.e
10.a
11.b
14 fő
14 fő
16 fő
16 fő
Dr. Kőszeginé Majoros Ágnes
Papp Rita
Tick Vera
Grünberg Ágnes

Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen egész tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag, alkalmazása tantárgyi bontás nélkül kerül bevezetésre a 9.b osztályban, heti öt órában Sóosné Velencei Ildikó magyar szakos pedagógus vezetésével.

Matematika kulcskompetencia területen egész tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag alkalmazása kerül bevezetésre a 9.f osztályban, heti négy órában, bontott csoportban Kopper Bence matematika-fizika szakos pedagógus vezetésével.

Idegennyelv (angol) kulcskompetencia területen egész tanévet átfogóan, kompetencia alapú oktatási program, programcsomag, bevezetése, alkalmazása történik 4 tanulócsoportban az alábbiak szerint:

 

 

 

  • 9.a osztályban, Kőszeginé Majoros Ágnes angol szakos pedagógus vezetésével, heti 4 órában.

  • 9.e (nyelvi előkészítő tagozat) osztályban, tantárgytömbösített oktatási formában, Papp Rita angol szakos pedagógus vezetésével, heti 9 órában.

  • 10.a osztályban, Tick Vera angol szakos pedagógus vezetésével, heti 4 órában.

 

  • 11.b osztályban, Grünberg Ágnes angol szakos pedagógus vezetésével, heti 4 órában.

Megvalósításra kerül a 2009/2010-es tanévben egy három hetet meghaladó projekt, továbbá egy témahét, és egy moduláris oktatási program, melyeket a programba bevont tanulócsoportok és pedagógusok szerveznek.

A programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT - eszközzel támogatott tanóraként valósul meg a digitális készségek fejlesztése érdekében.

A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését támogató programot a 2009/10-es tanév során szerzett tapasztalatok alapján a további tanévekben is alkalmazni fogjuk.

Kérdésekkel kapcsolatban Árvai Balázs szakmai vezető áll rendelkezésükre.
Elérhetősége: 312-0687

 

 

 

 

Módosítás: ( 2020. augusztus 25. kedd, 10:03 )