A  11. C  osztály kötelező olvasmányai

 • Petőfi Sándor: Az apostol
 • Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
 • Arany János: Toldi
 • Arany János: Toldi estéje
 • Jókai Mór: Az arany ember
 • Madách Imre: Az ember tragédiája
 • Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, Jó palócok, Beszterce ostroma
 • Stendhal: Vörös és fekete
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr
 • Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 • Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
 • Anton pavlovics Csehov: A csinovnyik halála
 • Anton Pavlovics Csehov: Sirály
 • Henrik Ibsen: A vadkacsa
 • Móricz Zsigmond: Árvácska
 • Kosztolányi Dezső: Édes Anna

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK

 • Gárdonyi Géza:Isten rabjai
 • Henrik Ibsen: Nóra
 • Krúdy Gyula: Szindbád
 • Babits Mihály: Gólyakalifa
 • Kosztolányi Dezső: Pacsirta
 • Karinthy Frigyes: Így írtok ti
 • Barnás Ferenc: A kilencedik