Kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke

9. évfolyam NYEK (nyelvi előkészítő osztályok részére)

 • Homérosz: Íliász, valamint az Odüsszeia (lehet modernizált, könnyített változat vagy prózai változat, például Franz Fühmann: Homéroszi háború c. regénye, Gondolat, Bp., 1980.)

Ajánlott olvasmányok:

 • Görög regék és mondák (legalább 5-5)
 • Római regék és mondák
 • Germán-kelta regék
 • Biblia (lehet modernizált, könnyített változat vagy a Képes Biblia is)
 • Varró Dániel és Lackfi János versei (önálló válogatással 5-6 vers szerzőnként)
 • Benedek Elek: Nagy magyarok élete
 • Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet
 • Mark Twain: Ádám és Éva naplója
 • Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért, Móra Könyvkiadó, 1982.
 • Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza, Osiris, 1999.
 • Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
 • Sohonyai Edit: Engem szeress, továbbá egyéb regényei
 • Leiner Laura: A Szent Johanna gimi - sorozat
 • Gárdonyi Géza: Isten rabjai

9. évfolyam

Kötelező és ajánlott olvasmányok a 9. osztályba lépő diákok részére:

 • Görög regék és mondák (5-6 történet)
 • Római regék és mondák
 • Biblia (lehet modernizált, könnyített változat vagy a Képes Biblia is)
 • Homérosz: Íliász, valamint az Odüsszeia (lehet modernizált, könnyített változat vagy prózai változat, például Franz Fühmann: Homéroszi háború c. regénye, Gondolat, Bp., 1980.)
 • Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király
 • Vergilius: Aeneis (részletek: 12.ének – elegendő a tankönyvünkben olvasható részletek ismerete)
 • Ovidius (3-4 szabadon választott történet, pl.: Orpheus és Eurydice, Midas, Pygmalion)
 • Dante: Isteni Színjáték (Pokol- tankönyvünk részletei)
 • Artur király kerekasztala vagy a Roland-ének, (lovagtörténetek) Fiúknak különösen ajánlom: Román József: Mondák, eposzok, legendák c. könyvét, Gondolat, 1964)
 • Germán-kelta regék
 • Villon: A Nagy Testamentum
 • Boccaccio: Dekameron (5 novella önálló választással, jegyzetkészítéssel)
 • Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet
 • Cervantes: Don Quijote (Lehet a Radnóti Miklós átdolgozásában készült változat is)

Ajánlott olvasmányok:

 • Zrínyi: Szigeti veszedelem
 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek
 • Racine: Phaedra
 • Moliere: A fösvény
 • Moliere: Don Juan, Az embergyűlölő
 • Szabó Magda: Abigél
 • Walter Scott: Ivanhoe
 • Dumas: A három testőr, Monte Christo grófja
 • Shakespeare: Szentivánéji álom,
 • Shakespeare: Lear király, Julius Caesar, Othello, Macbeth, A vihar, III. Richard
 • Sohonyai Edit: Engem szeress, továbbá egyéb regényei
 • Leiner Laura: A Szent Johanna gimi - sorozat
 • Szentekről szóló legendák: Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent Gellért története
 • Plautus: A hetvenkedő katona
 • Umberto Eco: A rózsa neve
 • Jarry: Übü király
 • Benedek Elek: Nagy magyarok élete
 • Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet
 • Mark Twain:Ádám és Éva naplója
 • Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért, Móra Könyvkiadó, 1982.
 • Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza, Osiris, 1999.
 • Gárdonyi Géza: Isten rabjai
 • Szilágyi Ferenc: Főnixmadár

10. évfolyam

Kötelező olvasmány 10. osztályosok számára

 • Moliére: Tartuffe
 • Voltaire: Candide vagy az optimizmus
 • Daniel Defoe: Robinson Crusoe – diákváltozat
 • J.Swift: Gulliver utazásai
 • Jókai Mór: Az Arany ember
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • Goethe: Faust I.
 • Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
 • Victor Hugo: Nyomorultak, - legalább filmváltozat ismerete
 • Petőfi Sándor: Az Apostol, A helység kalapácsa
 • Arany János: Toldi, Toldi estéje
 • Emily Brontë: Üvöltő szelek
 • Kármán József: Fanni hagyományai – kijelölt részletek
 • Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
 • Katona József: Bánk bán
 • E.T.A. Hoffmann: az arany virágcserép
 • Puskin: Jevgenyij Anyegin

Ajánlott olvasmányok:

 • Az Arany János irodalmi verseny aktuális olvasmánylistája
 • E.A.Poe: Válogatott novellák (A Morgue utcai kettős gyilkosság)
 • Victor Hugo: Kilencvenhárom
 • Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
 • Mary Shelley: Frankenstein
 • Schiller: Don Carlos
 • Schiller: Ármány és szerelem
 • Dumas: A három testőr, Monte Christo grófja
 • Garaczi László: Pompásan buszozunk
 • Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás
 • Sohonyai Edit: Engem szeress, továbbá egyéb regényei
 • Leiner Laura: A Szent Johanna gimi - sorozat

11. évfolyam

Kötelező olvasmány 11. osztályosok számára

 • Madách Imre: Az ember tragédiája
 • Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, Jó palócok, Beszterce ostroma
 • Stendhal: Vörös és fekete
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg
 • Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 • Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
 • Anton Pavlovics Csehov: A csinovnyik halála
 • Anton Pavlovics Csehov: Sirály
 • Henrik Ibsen: A vadkacsa
 • Henrik Ibsen: Nóra (A babaház)
 • Móricz Zsigmond: Árvácska
 • Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (2-3 fejezet önálló jegyzetkészítéssel)
 • Flaubert: Bovaryné

Ajánlott olvasmányok:

 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr
 • Balzac: Goriot apó
 • Krúdy Gyula: Szindbád (néhány történet)
 • Csehov: A 6-os számú kórterem
 • Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött
 • Babits Mihály: Gólyakalifa
 • Kosztolányi Dezső: Pacsirta
 • Karinthy Frigyes: Így írtok ti, Gyermekkori naplók, Utazás a koponyám körül, Capillária
 • Barnás Ferenc: A kilencedik
 • Bächer Iván: Intőkönyv
 • Lackfi János: Milyenek a magyarok?

12. évfolyam

Kötelező olvasmány 12. osztályosok számára

 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
 • Kosztolányi Dezső Édes Anna
 • Thomas Mann Mario és a varázsló
 • Franz Kafka Az átváltozás
 • Bertold Brecht Kurázsi mama és gyermekei
 • Bulgakov: A Mester és Margarita
 • Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása
 • Camus: Közöny
 • Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
 • Németh László: Iszony
 • Örkény István Tóték
 • Örkény István Egypercesek
 • Samuel Beckett Godot-ra várva
 • Háy János A bogyósgyümöcskertész fia
 • Karinthy Frigyes: Így írtok ti (5-6 karikatúra önálló választással)
 • Illyés Gyula Puszták népe
 • Szabó Magda: Az ajtó
 • Ottlik Géza Iskola a határon

Ajánlott olvasmányok:

 • Franz Kafka: A per
 • Thomas Mann: Tonio Kröger
 • Thomas Mann: A Buddenbrock-ház
 • Marquez: Száz év magány
 • Spiró György: Fogság
 • Barnás Ferenc: A kilencedik
 • Barnás Ferenc: A másik halál
 • Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
 • Mészöly Miklós: Saulus
 • Bächer Iván: Intőkönyv
 • Lackfi János: Milyenek a magyarok?
 • Karinthy Frigyes: Így írtok ti, Gyermekkori naplók, Utazás a koponyám körül, Capillária
 • Kertész Imre, Esterházy Péter: Egy történet, Magvető, 1993.
 • Kertész Imre: Sorstalanság
 • Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
 • Szabó Magda: Régimódi történet
 • Jókai Anna: Napok
 • Németh László: Égető Eszter
 • Márai Sándor: Béke Ithakában, A gyertyák csonkig égnek, Egy polgár vallomásai
 • Semprun: A nagy utazás
 • George Orwell: Az irodalom és totalitarizmus (esszé)
 • George Orwell: 1984
 • Bertold Brecht: Kaukázusi krétakör, Koldusopera
 • Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok
 • William Golding: A legyek ura
 • Albert Camus: A pestis

A magyar fakultációt választó diákok olvasmánylistáját a szaktanárok fogják bővíteni.

Kellemes szünetet kívánunk néhány nagyszerű olvasmányt ajánlva!
a Magyar munkaközösség tanárai

Budapest, 2014. július 5.

Módosítás: ( 2014. november 03. hétfő, 12:12 )